Tanulási zavarok

Tanulási zavarok

dr. Sarkadi Kamilla- dr. Zsoldos Márta meghatározása szerint:

„Tanulási zavarnak tekintjük azt az –intelligencia szint alapján elvárhatónál lényegesen- alacsonyabb tanulási teljesítményt, amely neurológiai deficit vagy funkciózavar talaján jön létre, sajátos kognitív tünetegyüttessel. Ezek a részképességzavarok alapvetően nehezítik az iskolai tanulás során az olvasás, az írás és/vagy a matematika elsajátítását…”